Теорія винекнення Держави?

Право | 5 - 9 классы

Теорія винекнення Держави.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
NAILEK 12 авг. 2020 г., 16:38:26

Це таблиця теорій створення держави.

Даринка1108 30 мар. 2020 г., 6:04:10 | 5 - 9 классы

Чому держава обмежує окремі права та обов'язки осіб, які не мають громадянства ?

Чому держава обмежує окремі права та обов'язки осіб, які не мають громадянства ?

Gabbie 14 мая 2020 г., 4:40:36 | 10 - 11 классы

Порівняйте організацію суспільства в додержавний період і після виникнення держави?

Порівняйте організацію суспільства в додержавний період і після виникнення держави.

Livinsia 19 апр. 2020 г., 14:58:43 | 5 - 9 классы

Правова норма встановлюеться державою?

Правова норма встановлюеться державою.

Це означае.

Aisun2012 28 янв. 2020 г., 8:05:42 | 5 - 9 классы

Укажiть гарантованi державою можливостi людини, необхiднi їй для iснування й розвитку А Обов * язки Б Права й свободи В Вiдповiдальнiсть Г Законнi iнтереси?

Укажiть гарантованi державою можливостi людини, необхiднi їй для iснування й розвитку А Обов * язки Б Права й свободи В Вiдповiдальнiсть Г Законнi iнтереси.

OlavOneEye 17 июн. 2020 г., 23:22:40 | 10 - 11 классы

Що треба зробити в україні щоб вона найповніше відповідала ознакам правової й соціальної держави?

Що треба зробити в україні щоб вона найповніше відповідала ознакам правової й соціальної держави.

Sashka11122 3 мая 2020 г., 11:29:58 | 5 - 9 классы

Чи може абсолютна монархія бути демократичною державою?

Чи може абсолютна монархія бути демократичною державою?

Маша1077 21 янв. 2020 г., 23:12:37 | 10 - 11 классы

До якого історичного типу належить : Стародавній Єгипет , СРСР, США, Візантія, Афінська держава, Римська імперія?

До якого історичного типу належить : Стародавній Єгипет , СРСР, США, Візантія, Афінська держава, Римська імперія.

Annabladets 21 янв. 2020 г., 4:02:07 | 10 - 11 классы

1) Назвіть критерій класифкації функції держави відповідно до якого видами фунції є : гуманітарні, політичні, економічні?

1) Назвіть критерій класифкації функції держави відповідно до якого видами фунції є : гуманітарні, політичні, економічні?

2) Яке поняття виражає сутність держави?

3)Назвіть підставу, за якою формується персональний склад Верховної Ради України?

Вектас 11 янв. 2020 г., 8:51:10 | 10 - 11 классы

1. Яке з понять є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колективного співжиття людей та системою різноманітних зв'язків і відносин між людьми?

1. Яке з понять є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колективного співжиття людей та системою різноманітних зв'язків і відносин між людьми?

A. Держава.

Б. Суспільство.

B. Населення.

Г. Громада.

2. Укажіть причину виникнення держави.

А. Виникнення патріархальної сім'ї.

Б. Неспроможність суспільної влади первісного ладу врегульовувати конфлікти.

В. Три великі суспільні поділи праці Г.

Необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загальнообов'язкових соціальних норм.

3. Яким видом соціальних норм не регулювалися суспільні відносини в первісному суспільстві?

А. Правові норми.

Б. Норми моралі.

В. Звичаї та традиції.

Г. Релігійні норми.

4. Яке поняття характеризує історичний тип суспільства, заснований на певному способі виробництва?

А. Цивілізація.

Б. Індустріалізація.

В. Модернізація.

Г. Формація.

5. Співвіднесіть характеристику теорії походження держави і назву теорії.

1. Держава виникає внаслідок укладення угоди між правителем і народом для забезпечення справедливості.

А. Теорія географічного детермінізму.

2. Держава походить від сім'ї і є результатом розростання сім'ї.

Б. Демографічна теорія.

3. Держава і право виникли одночасно через появу приватної власності і розшарування суспільства на класи.

В. Патріархальна теорія.

4. Головною причиною суспільних процесів, у тому числі й виникнення держави, є зростання народонаселення.

Г. Класова (економічна) теорія.

Ґ. Договірна теорія.

6. Назвіть засновника цивілізаційного підходу до типологізації держав, який виділив 21 цивілізацію, що відрізняються спільністю культурних, економічних, географічних, релігійних та інших ознак.

А. К.

Маркс.

Б. А.

Тойнбі.

В. Г.

Спенсер.

Г. Дж.

Фрезер.

Помогите плиз с ответами *.

Rabigaaidar 26 июн. 2020 г., 2:35:51 | 10 - 11 классы

Яке поняття не є ознакою держави?

Яке поняття не є ознакою держави?

А. територія б.

Кордон в.

Система податків г.

Система правових норм.

Maksim3179 3 июн. 2020 г., 12:26:33 | 5 - 9 классы

Укажіть гарантовані державою можливості людини, необхідні їй для існування й розвитку А?

Укажіть гарантовані державою можливості людини, необхідні їй для існування й розвитку А.

Обовязки Б.

Права й свободи В.

Відповідальність Г.

Законні інтереси.

Вопрос Теорія винекнення Держави?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Право и соответствует программе для 5 - 9 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.