1. Що слугує основною ознакою держави?

Право | 5 - 9 классы

1. Що слугує основною ознакою держави?

А)державні символи

б)територія

в)єдина державна мова

г)поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову

2.

Що характеризує державну владу як різновид політичної влади?

А)поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову

б)наявність органів самоуправління

в)загальність і універсальність

г)виборність глави держави

3.

Як називають порядок утворення і функціонування державної влади?

А)форма держави

б)форма державно - територіального устрою

в)форма державного правління

г)форма політичного режиму

4.

Які види функцій держави визначаються територією їхньої дії?

А)економічні

б)політичні

в)зовнішні

г)постійні

5.

Як називають конкретні життєві обставини, за яких виникають, змінюються або припиняють правовідносини?

А)об"єкти правовідносин

б)закони

в)юридичні факти

г)правові акти

6.

Як називають протиправне діяння, що спричиняє юридичну відповідальність?

А)юридичний факт

б)юридичний вчинок

в)правопорушення

г)неправомірна поведінка.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Ен11 25 мая 2022 г., 11:15:27

1)а 2)а 3)в 4)б 5)г 6)г.

Sanya80382 8 янв. 2022 г., 09:57:32 | 5 - 9 классы

Чи належить адвокатура до державних правоохоронних органів?

Чи належить адвокатура до державних правоохоронних органів?

Софа2222 9 янв. 2022 г., 18:37:52 | 5 - 9 классы

Проаналізуйте статтю 53 Конституції України?

Проаналізуйте статтю 53 Конституції України.

Стаття 53

Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно - технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах ; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно - технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

А. Про яке конституційне право йдеться?

Б. Якій освітній рівень як обов * язковий закріплено в статті?

В. Поясніть один із зазначених у статті принципів, на яких ґрунтується це право.

Ekaterina15002 25 февр. 2022 г., 02:48:47 | 5 - 9 классы

Укажіть, від імені кого прокуратура підтримує державне обвинувачення в судіА Генеральної прокуратури УкраїеиБ судуВ державиГ потерпілого?

Укажіть, від імені кого прокуратура підтримує державне обвинувачення в суді

А Генеральної прокуратури Україеи

Б суду

В держави

Г потерпілого.

Grishinde2015 7 апр. 2022 г., 05:54:11 | 5 - 9 классы

Определение слова Суверенiтет , Держава?

Определение слова Суверенiтет , Держава.

Kate356 24 февр. 2022 г., 21:48:13 | 5 - 9 классы

Який правовий акт мае найвищу юридичну силу?

Який правовий акт мае найвищу юридичну силу.

Кошка173 1 апр. 2022 г., 09:59:25 | 5 - 9 классы

Висловіть свою думку щодо можливості функціонування держави без правових норм?

Висловіть свою думку щодо можливості функціонування держави без правових норм?

Kokocc 11 апр. 2022 г., 21:02:05 | 5 - 9 классы

Що слугує основною ознакою держави?

Що слугує основною ознакою держави?

Помогите мне очень прошу!

Isazin55 5 июн. 2022 г., 09:59:50 | 5 - 9 классы

Укажіть правильне визначення для поняття «правило» А неписаний закон, обов’язковий для виконання Б норма поведінки, ухвалений кимось спосіб або порядок дій, певне положення, у якому відображено взірец?

Укажіть правильне визначення для поняття «правило» А неписаний закон, обов’язковий для виконання Б норма поведінки, ухвалений кимось спосіб або порядок дій, певне положення, у якому відображено взірець діяльності або поведінки людини В правило, вироблене суспільством чи групою людей у процесі суспільного життя і діяльності Г загальнообов’язкова норма поведінки, встановлена державою.

YYarik111115666 20 февр. 2022 г., 17:49:10 | 5 - 9 классы

1. Що називають юридичною відповідальністю?

1. Що називають юридичною відповідальністю.

Makar2908 19 мая 2022 г., 13:37:36 | 5 - 9 классы

Чи є україна правовою державою?

Чи є україна правовою державою?

Вопрос 1. Що слугує основною ознакою держави?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Право и соответствует программе для 5 - 9 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.