Норми моралі їх спосіб запровадження?

Право | 5 - 9 классы

Норми моралі їх спосіб запровадження.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Espanovank 15 февр. 2022 г., 01:53:08

Особливо важливе місце у системі соціальних норм займають норми права.

Проте, аби усвідомити їх особливості, досить важливим є з’ясування питань співвідношення норм права з іншими соціальними нормами, зокрема з нормами моралі.

Спорідненість норм права та інших соціальних норм полягає в тому, що всі вони (і норми права, і норми моралі, і корпоративні норми, і звичаї) відносяться до соціальних норм і мають загальні ознаки останніх.

Їх зміст у цілому обумовлений рівнем економічного та культурного розвитку суспільства.

Окрім того, як норми єдиної спільноти, норми права та інші соціальні норми, що регулюють однакові суспільні відносини, не можуть значно відрізнятися одна від одної.

Різниця, що існує між нормами права та іншими соціальними нормами, встановлюється за такими критеріями.

За походженням.

Так, норми права видаються державними органами, в той час як корпоративні норми виробляються відповідними організаціями, а норми моральності й звичаї виникають поступово у процесі розвитку суспільства За формою вираження.

Норми права фіксуються в офіційно виданих органами держави нормативних актах, їх властивістю є формальна визначеність ; такою властивістю не володіють інші соціальні норми, які існують або у свідомості суспільства чи окремих соціальних груп, або можуть бути записані в джерелах, що не мають офіційного характеру За сферою дії.

Норми права регулюють відносини, що піддаються правовому регулюванню та об’єктивно його потребують.

Це, як правило, найбільш важливі суспільні відносини.

Інші соціальні норми також можуть врегульовувати аналогічну сферу життя.

Наприклад, охорона відносин власності здійснюється за допомогою багатьох соціальних норм.

З одного боку, є відповідні статті Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, .

Право повинне бути глибоко моральним, відповідати принципам справедливості, інакше воно не одержить визнання у суспільстві.

Інші соціальні норми впливають на право як у процесі його творення, так і під час реалізації його приписів.

Мораль – це система норм і принципів, що виникають із потреби узгодження інтересів індивідів один з одним і суспільством (класом, соціальною групою, державою), спрямовані на регулювання поводження людей відповідно до понять добра і зла і підтримуються особистими переконаннями, традиціями, вихованням, силою суспільної думки.

Можна виділити спільні риси моральних та правових норм : 1) вони діють у єдиному полі соціальних зв'язків, тобто є соціальними нормами ; 2) переслідують єдину мету - встановлення і підтримка порядку в суспільстві ; 3) мають єдине функціональне призначення - впливати на поводження людей, регулювати їхні відношення, формувати масштаби (еталони, стандарти) поводження ; 4) адресовані до всіх або до великої групи людей, тобто є правилами поводження загального характеру ; 5) мають єдину духовну природу, загальний ціннісний стрижень - справедливість.

ПОМОГИТЕ2018 19 янв. 2022 г., 07:10:10 | 1 - 4 классы

Юридическая деятельность основана на : 1) Социальных нормах 2) Технических нормах 3) Нормах морали 4) Нормах права?

Юридическая деятельность основана на : 1) Социальных нормах 2) Технических нормах 3) Нормах морали 4) Нормах права.

ALNMRRS 10 янв. 2022 г., 02:20:52 | 5 - 9 классы

СРОЧНО?

СРОЧНО!

ЗАВТРА ЕКЗАМЕН!

ДАЮ 30 БАЛОВ

Оберіть варіант, у якому значаться ознаки норм права,

що відрізняють їх від норм моралі

1 є системою правил

2 приймаються державою через її органи

3 є уявленнями людей про добро і зло

4 забезпечуються виключно силою громадської думки

5 охороняються державою

А 1, 2, 3

Б 1, 3, 4

В 2, 3, 4

Г 2, 4, 5

Д 1, 2, 5.

Timon455 20 февр. 2022 г., 00:57:51 | 10 - 11 классы

Что такое нормы морали?

Что такое нормы морали?

Lina389 17 янв. 2022 г., 19:00:09 | 5 - 9 классы

Коли виникли норми права ?

Коли виникли норми права ?

Nastyabystrova1 17 апр. 2022 г., 14:04:52 | 5 - 9 классы

Норми моралі форма закріплення?

Норми моралі форма закріплення.

Dashulya47 31 мар. 2022 г., 14:27:57 | 5 - 9 классы

Почему нормы морали и правовые нормы регулируют некоторые отношения неодинаково?

Почему нормы морали и правовые нормы регулируют некоторые отношения неодинаково?

Swetlana77 1 апр. 2022 г., 02:23:56 | 5 - 9 классы

Що таке соціальні норми?

Що таке соціальні норми?

Ismoilovmarat 26 янв. 2022 г., 00:59:14 | 5 - 9 классы

Пожалуйста назвіть загальні ознаки і відмінності : 1)Правовідносин і Правопорушень2)Права і мораліДаю 15баллов?

Пожалуйста назвіть загальні ознаки і відмінності : 1)Правовідносин і Правопорушень

2)Права і моралі

Даю 15баллов.

Не жалко дать хорошему человека.

250480 3 мая 2022 г., 12:34:48 | 5 - 9 классы

В каких документах содержатся правовые нормы?

В каких документах содержатся правовые нормы?

Гулбагым 19 апр. 2022 г., 08:30:18 | 10 - 11 классы

Поясніть поняття норма права?

Поясніть поняття норма права.

Вопрос Норми моралі їх спосіб запровадження?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Право и соответствует программе для 5 - 9 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.