Поясніть термін "правила"?

Право | 5 - 9 классы

Поясніть термін "правила".

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Saharoka 9 янв. 2018 г., 19:38:11

Вот ответ получайте ещё там зависит от ударения.

Alexeyoleynik0 29 июл. 2018 г., 23:31:02 | 10 - 11 классы

Контракт укладається : а) тільки на певний період ; б) на невизначений термін ;в) на період виконання певної роботи?

Контракт укладається : а) тільки на певний період ; б) на невизначений термін ;

в) на період виконання певної роботи.

Antipovaa 14 дек. 2018 г., 22:10:40 | 10 - 11 классы

Поясніть, за які правопорушення несуть адміністративну відповідальність неповнолітні?

Поясніть, за які правопорушення несуть адміністративну відповідальність неповнолітні.

Nikahistory008 13 июн. 2018 г., 13:18:41 | 5 - 9 классы

Проаналізуйте статтю 22 Конституції України При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод?

Проаналізуйте статтю 22 Конституції України При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

А Про які основні поняття йдеться?

Б Чи є вичерпним закріплений у Конституції України пере - лік прав і свобод людини і громадянина?

Поясніть В Наведіть приклад 3–4 - х конституційних прав і свобод лю - дини та громадянина, які, на вашу думку, є важливими для вас.

Відповідь аргументуйте.

FrAsH555 31 янв. 2018 г., 5:42:06 | 10 - 11 классы

Поясніть різницю між системою права та системою законодавства?

Поясніть різницю між системою права та системою законодавства.

Кубанкина28032001 30 янв. 2018 г., 15:51:28 | 5 - 9 классы

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ХОТЬ НА КАКИЕ - ТО ВОПРОСИ?

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ХОТЬ НА КАКИЕ - ТО ВОПРОСИ!

1. Дайте визначення поняттю «права людини».

2. Чи тотожні поняття «права» й «свободи»?

3. Які ви знаєте міжнародні документи з прав людини і прав дити - ни?

4. Чому права дитини виділені в окрему категорію прав?

5. Які органи і організації покликані захищати права і свободи лю - дини?

6. Дайте визначення поняття «громадянство».

7. Чим відрізняється юридичний статус громадянина, іноземця, особи без громадянства?

8. Які ви знаєте підстави набуття громадянства України?

9. Які існують підстави припинення громадянства України?

10. Назвіть основні права і свободи людини та громадянина.

11. Поясніть юридичний зміст конституційного права на освіту.

12. Опишіть конституційні обов’язки громадян України.

13. Наведіть приклади навчальних закладів, у яких можна здобути середню освіту.

14. Назвіть учасників навчально - виховного процесу.

15. Опишіть окремі права та обов’язки учнів.

16. Назвіть обов’язки батьків як учасників навчально - виховного процесу.

17. Поясніть поняття «демократія».

18. Розкажіть про форми участі громадян у житті демократичної держави.

19. Що означає термін «самоврядування»?

20. Наведіть приклади дитячих і громадських організацій в Україні.

21. Розкажіть про діяльність дитячої організації у вашій школі, місті чи селі.

22. Назвіть міжнародні організації, що опікуються станом прав людини.

23. Дайте визначення теміна "обов'язки людини" 24.

Назвіть форми народного волевиявлення за Конституцією України.

Grom001 21 авг. 2018 г., 22:40:23 | 5 - 9 классы

ПояснІть на прикладах за якими критерІями можна вІдрІзнити адмІнІстративний проступок вІд Інших видІв правопорушень?

ПояснІть на прикладах за якими критерІями можна вІдрІзнити адмІнІстративний проступок вІд Інших видІв правопорушень.

Danka83 13 мая 2018 г., 18:02:34 | 5 - 9 классы

Проаналізуйте статю 53 Конституції України а - про яке конституційне право йдеться б - який освітній рівень як обовязковий закріплено в статі в - поясніть один із зазначених у статі принципів на яких ?

Проаналізуйте статю 53 Конституції України а - про яке конституційне право йдеться б - який освітній рівень як обовязковий закріплено в статі в - поясніть один із зазначених у статі принципів на яких грунтується право.

Vborisenko 6 нояб. 2018 г., 20:23:40 | 5 - 9 классы

У чому важливість принципу цивільного права"договори повинні виконуватись"?

У чому важливість принципу цивільного права"договори повинні виконуватись"?

Поясніть.

Ksushazizi 25 мар. 2018 г., 21:14:07 | 5 - 9 классы

Поясніть відомий афоризм : "основне право більшості людей - це мати обов'язки"?

Поясніть відомий афоризм : "основне право більшості людей - це мати обов'язки".

Lenchic2003 8 мая 2018 г., 12:50:30 | 5 - 9 классы

Добервть одне слово, яке поясню термін "конституція" і в юридичні, і в медичній науках?

Добервть одне слово, яке поясню термін "конституція" і в юридичні, і в медичній науках?

На странице вопроса Поясніть термін "правила"? из категории Право вы найдете ответ для уровня учащихся 5 - 9 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.