Будьласка терміново потрібні відповіді на питання 1)Наведіть приклади галузей, інститутів і норм права?

Право | 5 - 9 классы

Будьласка терміново потрібні відповіді на питання 1)Наведіть приклади галузей, інститутів і норм права.

2)Висловіть свою думку щодо причин що призводять до правопорушень.

3)Наведіть приклади суспільних відносин, які регулюються різними видами соціальних норм.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Churay 25 мар. 2020 г., 17:44:43

1)Галузі права : конституційне(встановлює основні норми існівання та діяльності держави), трудове(регулює відновини що виникають між працівником та роботодавцем), кримінальне(установлює відповідальність за злочини), цивільне(його норми регулюють майнові та деяку немайнові особисті відносини), сімейне(регулюю відносини щодо створення сімї, а також відносини між батьками та дітьми).

Polkovnik1 10 янв. 2020 г., 11:36:37 | 5 - 9 классы

Щи треба зробити, щоб люди не порушували норми права?

Щи треба зробити, щоб люди не порушували норми права?

Evg1210 31 янв. 2020 г., 11:08:04 | 5 - 9 классы

Знайдіть помилки в реченнях?

Знайдіть помилки в реченнях.

1. За первісних форм організації суспільних відносин склалася система загальнообов'язкових правил поведінки (правових норм).

2. Ознаками права є наявність території, яка визначається державним кордоном, існування податкової та правової систем та інші.

3. Уряд, міністерства, відомства та місцеві державні адміністрації складають систему законодавчої влади.

4. Форма правління — це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві.

5. Поняттям «особистість» позначаються суб'єкти правовідносин.

6. Спільнота всіх громадян, їх вільних об'єднань, пов'язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею, називається правовою державою.

Renty 7 янв. 2020 г., 22:16:30 | 5 - 9 классы

Приклади необхідної оборони?

Приклади необхідної оборони.

Barysheh 14 мар. 2020 г., 22:21:30 | 10 - 11 классы

Соотнести коорпоративные нормы и локальные нормы?

Соотнести коорпоративные нормы и локальные нормы.

Gt545 5 мар. 2020 г., 5:59:49 | 5 - 9 классы

Наведіть приклади з життя, коли правила допомагають запобігти конфлікту або ж розвязати його?

Наведіть приклади з життя, коли правила допомагають запобігти конфлікту або ж розвязати його?

Romandobryakov 15 мар. 2020 г., 0:11:05 | 5 - 9 классы

Напишіть 3 приклади прав і свобод людини )))?

Напишіть 3 приклади прав і свобод людини ))).

Вектас 11 янв. 2020 г., 8:51:10 | 10 - 11 классы

1. Яке з понять є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колективного співжиття людей та системою різноманітних зв'язків і відносин між людьми?

1. Яке з понять є історично сформованою сукупністю індивідів, формою колективного співжиття людей та системою різноманітних зв'язків і відносин між людьми?

A. Держава.

Б. Суспільство.

B. Населення.

Г. Громада.

2. Укажіть причину виникнення держави.

А. Виникнення патріархальної сім'ї.

Б. Неспроможність суспільної влади первісного ладу врегульовувати конфлікти.

В. Три великі суспільні поділи праці Г.

Необхідність підтримання суспільного порядку, що забезпечується за допомогою загальнообов'язкових соціальних норм.

3. Яким видом соціальних норм не регулювалися суспільні відносини в первісному суспільстві?

А. Правові норми.

Б. Норми моралі.

В. Звичаї та традиції.

Г. Релігійні норми.

4. Яке поняття характеризує історичний тип суспільства, заснований на певному способі виробництва?

А. Цивілізація.

Б. Індустріалізація.

В. Модернізація.

Г. Формація.

5. Співвіднесіть характеристику теорії походження держави і назву теорії.

1. Держава виникає внаслідок укладення угоди між правителем і народом для забезпечення справедливості.

А. Теорія географічного детермінізму.

2. Держава походить від сім'ї і є результатом розростання сім'ї.

Б. Демографічна теорія.

3. Держава і право виникли одночасно через появу приватної власності і розшарування суспільства на класи.

В. Патріархальна теорія.

4. Головною причиною суспільних процесів, у тому числі й виникнення держави, є зростання народонаселення.

Г. Класова (економічна) теорія.

Ґ. Договірна теорія.

6. Назвіть засновника цивілізаційного підходу до типологізації держав, який виділив 21 цивілізацію, що відрізняються спільністю культурних, економічних, географічних, релігійних та інших ознак.

А. К.

Маркс.

Б. А.

Тойнбі.

В. Г.

Спенсер.

Г. Дж.

Фрезер.

Помогите плиз с ответами *.

Nazyuik 7 янв. 2020 г., 12:17:31 | 5 - 9 классы

Соціальне право, що стосується кожного, як людини, і як громадянина, - це :а)право на адекватний стандарт життяб)право на медичне обслуговуванняв)право на соціальне забезпеченняг)право на об‘єднання у?

Соціальне право, що стосується кожного, як людини, і як громадянина, - це :

а)право на адекватний стандарт життя

б)право на медичне обслуговування

в)право на соціальне забезпечення

г)право на об‘єднання у профспілки?

Mixxxa71327 8 февр. 2020 г., 5:47:36 | 5 - 9 классы

Почему нельзя определять право только через норму?

Почему нельзя определять право только через норму?

Дашка195 5 мар. 2020 г., 11:12:38 | 10 - 11 классы

1)Висловіть свою думку щодо відповідності встановлених законодавством України правил спадкування нормам моралі?

1)Висловіть свою думку щодо відповідності встановлених законодавством України правил спадкування нормам моралі.

2)Які способи захисту цивільних прав передбачені законодавством України?

На странице вопроса Будьласка терміново потрібні відповіді на питання 1)Наведіть приклади галузей, інститутів і норм права? из категории Право вы найдете ответ для уровня учащихся 5 - 9 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.