Ребят, привет всем?

Право | 10 - 11 классы

Ребят, привет всем.

Помогите, а то я в праве не понимЭ.

1. Політична партія - це .

2. Виборча система - це .

3. Назвіть основні типи політичної ідеології 4.

Як називається функція політичної партії, коли вона проводить роботу щодо об'єднання політичних сил у суспільстві?

А) політична б) інтеграційна в) комунікативна г) ідеологічна 5.

За соціальним ( класовим)складом партії поділяються на : а) революційні б) правлячі в) буржуазні г) ліві 6.

За ідейно - політичною спрямованістю партії поділяються на : а) масові б) реакційні в) опозиційні г) центристські 7.

Громадські організації мають право : а) створювати підприємтва з метою отримання прибутку б) створювати підприємства без мети отримання прибутку в) не мають права створювати підприємства г) мають права створювати підприємства за рішенням суду 8.

Громадські організації мають право : а) висувати своїх кандидатів у народні депутати б) представляти інтереси своїх членів у державних органах в) бути суб'єктами законодавчої ініціативи г) здійснювати заходи щодо завоювання державної влади 9.

Як називається функція громадської організації, коли вона захищає інтереси своїх членів?

А) виховна б) захисна в) політична г) кадрова 10.

Цілями політичної ідеології є : а) підбурення населення щодо здійснення протиправних дій б) тільки критика дій державних органів в) оволодіння суспільною свідомістю г) боротьба проти церкви 11.

Яка ідеологічна течія виступає за еволюційний розвиток суспільних відносин : а) соціал - демократизм б) консерватизм в) лібералізм г) неолібералізм 12.

До якої партійної системи відноситься політична партія, яка одержала на виборах більше 65 % голосів виборців?

А) двопартійна б) багатопартійна в) однопартійна 13.

Як називається партійна система, за якої характерне представництво у парламенті багатьох, у тому числі і малочисельних політичних партій?

А) партійна система поміркованого (обмеженого) плюралізму б) атомізована партійна система в) партійна система крайнього (поляризованого) плюралізму 14.

Яка виборча система була застосована в Україні в 2014 р.

Під час виборів народних депутатів Верховної Ради України?

А) мажоритарна б) пропорційна в) змішана 15.

З якого віку громадянин України отримує згідно чинного законодавства активне виборче право?

А) 18 років б) 21 року в) 25 років.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Milushkina93 17 окт. 2020 г., 1:29:18

1. політична партія - добровільне і організаційно оформлене обєднання громадян, яке виражає спільні інтереси, потреби і цілі певної соціальної групиі прагне задовольнити шляхом здобуття і використання державеної влади.

2. - це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління на основі Конституції та законів.

3. : комуніз, лібералізм, демократія, таталітаризм, консерватизм.

4. - 5.

В6. г 7.

А 8. б 9.

- 10.

В 11.

- 12.

В 13.

- 14.

- 15.

А

Надеюсь помогла).

Evg1210 31 янв. 2020 г., 11:08:04 | 5 - 9 классы

Знайдіть помилки в реченнях?

Знайдіть помилки в реченнях.

1. За первісних форм організації суспільних відносин склалася система загальнообов'язкових правил поведінки (правових норм).

2. Ознаками права є наявність території, яка визначається державним кордоном, існування податкової та правової систем та інші.

3. Уряд, міністерства, відомства та місцеві державні адміністрації складають систему законодавчої влади.

4. Форма правління — це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві.

5. Поняттям «особистість» позначаються суб'єкти правовідносин.

6. Спільнота всіх громадян, їх вільних об'єднань, пов'язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості, політичної культури, які перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею, називається правовою державою.

Catata 15 февр. 2020 г., 18:08:02 | 10 - 11 классы

Доповніть твердження?

Доповніть твердження.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати _______, _______ та інші органи самоорганізації населення.

Єдиним органом законодавчої влади в Україні є _______ - ______.

Diardoctor 27 мар. 2020 г., 13:41:21 | 5 - 9 классы

Якщо батьки дитини громадянини україни але на данний момент живуть у індії чи мають вони право на українське громадянство?

Якщо батьки дитини громадянини україни але на данний момент живуть у індії чи мають вони право на українське громадянство.

5325katya 24 янв. 2020 г., 12:22:20 | 10 - 11 классы

Укажіть, до якої групи прав людини належать право на життя?

Укажіть, до якої групи прав людини належать право на життя.

А. громадянських ( особистих) прав Б.

Соціально - економічних прав В.

Культурних прав Г.

Політичних прав помогіте срочно надо.

Nazyuik 7 янв. 2020 г., 12:17:31 | 5 - 9 классы

Соціальне право, що стосується кожного, як людини, і як громадянина, - це :а)право на адекватний стандарт життяб)право на медичне обслуговуванняв)право на соціальне забезпеченняг)право на об‘єднання у?

Соціальне право, що стосується кожного, як людини, і як громадянина, - це :

а)право на адекватний стандарт життя

б)право на медичне обслуговування

в)право на соціальне забезпечення

г)право на об‘єднання у профспілки?

Ilshatoviqwertyuio 20 мая 2020 г., 15:06:59 | 5 - 9 классы

Какая форма політичного режиму в великобритании?

Какая форма політичного режиму в великобритании.

Sreter 3 июн. 2020 г., 2:01:53 | 5 - 9 классы

Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових правил поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин : А) звичаї Б) право В) традиції Г) мораль?

Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових правил поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин : А) звичаї Б) право В) традиції Г) мораль.

Leny01 18 февр. 2020 г., 15:15:13 | 5 - 9 классы

Яке право / права закріплено в статті 25 Конституції України?

Яке право / права закріплено в статті 25 Конституції України?

Haritosik 13 июн. 2020 г., 17:33:37 | 10 - 11 классы

1. Визначте, на які положення Конституції України може посилатися громадянин, права якого були порушені?

1. Визначте, на які положення Конституції України може посилатися громадянин, права якого були порушені?

А. Громадянин С дізнався, що основною причиною, по якій він не був прийнятий для навчання на філософський факультет вузу, було те, що він та його батьки віросповідають баптизм.

Б. Власник підприємства громадянин К.

Дізнався, що його секретар, громадянин С.

Використовує паралельний телефон для прослуховування його службових та особистих переговорів.

В. Громадянин Р.

Був незаконно звільнений за ініціативою власника підприємства, та як власник підприємства вирішив прийняти на роботу свого родича.

Nazar9887 4 апр. 2020 г., 22:43:44 | 10 - 11 классы

1. Депутатська фракція розробила та прийняла Закон України за який проголосувало 240 народних депутатів України?

1. Депутатська фракція розробила та прийняла Закон України за який проголосувало 240 народних депутатів України.

Після голосування голова фракції, яка розробила закон підписав його та надіслав Президентові України на розгляд.

Президент України повернув цей закон до Секретаріату Верховної Ради України з формулюванням «за порушення встановленої процедури прийняття та оформлення законів».

Чи є такі дії президента України правомірними?

2. Представники фракції «Комуністична партія України», яка має в Парламенті 18 мандатів звернулися до голови Верховної Ради України з вимогою скликати позачергову сесію у зв’язку з розглядом питання політичних репресій в країні.

Чи є така вимога правомірною та як має відреагувати спікер Парламенту?

3. Прокурор видав наказ про позбавлення батьківських прав громадянина Сидорова, за неналежне виховання та увагу до дитини.

Останній заявив що оскаржить таке рішення до суду, бо воно є незаконним.

Як має вчинити прокурор?

4. Україна визнала рішення суду Німеччини, в якому влада повинна сплатити громадянину Петрову компенсацію за те, що він став жертвою злочину в Німеччині, де перебував за туристичною путівкою.

Як має вчинити влада України?

5. Суддя місцевого суду був звільнений достроково з займаної посади з причини того, що його рідні переїхали на постійне місце проживання до Швеції.

Таке рішення прийняв суд вищої інстанції.

Чи правомірне таке рішення про звільнення судді?

Vipvitya11 28 мая 2020 г., 21:16:10 | 5 - 9 классы

Запишіть у таблицю дві відмінності між поняттями та наведіть приклади : громадська організація та політична партія?

Запишіть у таблицю дві відмінності між поняттями та наведіть приклади : громадська організація та політична партія.

На этой странице сайта, в категории Право размещен ответ на вопрос Ребят, привет всем?. По уровню сложности вопрос рассчитан на учащихся 10 - 11 классов. Чтобы получить дополнительную информацию по интересующей теме, воспользуйтесь автоматическим поиском в этой же категории, чтобы ознакомиться с ответами на похожие вопросы. В верхней части страницы расположена кнопка, с помощью которой можно сформулировать новый вопрос, который наиболее полно отвечает критериям поиска. Удобный интерфейс позволяет обсудить интересующую тему с посетителями в комментариях.