Укажіть що не належить до форм участі у житті демократичної держави : А)Вибори ; Б)Робота в органах місцевого самоврядування ; В)Референдум ; Г)Діяльність у громадських організаціях?

Право | 10 - 11 классы

Укажіть що не належить до форм участі у житті демократичної держави : А)Вибори ; Б)Робота в органах місцевого самоврядування ; В)Референдум ; Г)Діяльність у громадських організаціях.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Privedenceva2 11 янв. 2018 г., 19:29:48

Ггггггггггггггггггггггггггггг.

ТІСТЕЧКО 6 авг. 2018 г., 3:18:35 | 5 - 9 классы

В чому різниця між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування?

В чому різниця між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування?

Наведіть приклади.

SMMARINA2003 3 окт. 2018 г., 8:15:22 | 5 - 9 классы

Укажіть зайве в переліку основних ознак норм мораліА підтримуються силою громадської думкиБ є загальнообов'язковимиВ існують у свідомомсті й переконаннях людиниГ порушення викликає громадський осуд?

Укажіть зайве в переліку основних ознак норм моралі

А підтримуються силою громадської думки

Б є загальнообов'язковими

В існують у свідомомсті й переконаннях людини

Г порушення викликає громадський осуд.

Topoi32 13 сент. 2018 г., 14:10:08 | 10 - 11 классы

Виправте помилки?

Виправте помилки.

На контрольній роботі з правознавства Катерина написала : «Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу, правоохоронну та судову.

Україна є парламентською республікою.

Народ здійснює владу виключно через органи державної влади та місцевого самоуправління.

Право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно законодавчій владі та не може бути узурповано главою держави.

Забезпечення екологічної безпеки і екологічної рівноваги є обов'язком народу» .

X5tl 3 янв. 2018 г., 3:15:49 | 1 - 4 классы

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ?

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.

Кубанкина28032001 30 янв. 2018 г., 15:51:28 | 5 - 9 классы

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ХОТЬ НА КАКИЕ - ТО ВОПРОСИ?

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ХОТЬ НА КАКИЕ - ТО ВОПРОСИ!

1. Дайте визначення поняттю «права людини».

2. Чи тотожні поняття «права» й «свободи»?

3. Які ви знаєте міжнародні документи з прав людини і прав дити - ни?

4. Чому права дитини виділені в окрему категорію прав?

5. Які органи і організації покликані захищати права і свободи лю - дини?

6. Дайте визначення поняття «громадянство».

7. Чим відрізняється юридичний статус громадянина, іноземця, особи без громадянства?

8. Які ви знаєте підстави набуття громадянства України?

9. Які існують підстави припинення громадянства України?

10. Назвіть основні права і свободи людини та громадянина.

11. Поясніть юридичний зміст конституційного права на освіту.

12. Опишіть конституційні обов’язки громадян України.

13. Наведіть приклади навчальних закладів, у яких можна здобути середню освіту.

14. Назвіть учасників навчально - виховного процесу.

15. Опишіть окремі права та обов’язки учнів.

16. Назвіть обов’язки батьків як учасників навчально - виховного процесу.

17. Поясніть поняття «демократія».

18. Розкажіть про форми участі громадян у житті демократичної держави.

19. Що означає термін «самоврядування»?

20. Наведіть приклади дитячих і громадських організацій в Україні.

21. Розкажіть про діяльність дитячої організації у вашій школі, місті чи селі.

22. Назвіть міжнародні організації, що опікуються станом прав людини.

23. Дайте визначення теміна "обов'язки людини" 24.

Назвіть форми народного волевиявлення за Конституцією України.

Nikitabuldin 25 нояб. 2018 г., 9:19:33 | 5 - 9 классы

Посягання на життя громадського діяча?

Посягання на життя громадського діяча.

PoMa16 31 окт. 2018 г., 16:28:39 | 5 - 9 классы

. Укажіть, хто є учасниками правовідносин А виключно фізичні особи Б виключно юридичні особи В виключно державні органи й установи Г фізичні й юридичні особи, держава, територіальні громади?

. Укажіть, хто є учасниками правовідносин А виключно фізичні особи Б виключно юридичні особи В виключно державні органи й установи Г фізичні й юридичні особи, держава, територіальні громади.

Ipubhrf 16 нояб. 2018 г., 13:12:32 | 5 - 9 классы

Які особливості участі неповнолітніх у цивільно - правових відносинах?

Які особливості участі неповнолітніх у цивільно - правових відносинах?

Beket26 15 дек. 2018 г., 9:43:04 | 5 - 9 классы

Укажіть, хто є учасниками правовідносин А виключно фізичні особи Б виключно юридичні особи В виключно державні органи й установи?

Укажіть, хто є учасниками правовідносин А виключно фізичні особи Б виключно юридичні особи В виключно державні органи й установи.

Alekceyegorov 2 апр. 2018 г., 9:25:15 | 10 - 11 классы

Установіть відповідність між формою правління й конкретною державою?

Установіть відповідність між формою правління й конкретною державою.

На странице вопроса Укажіть що не належить до форм участі у житті демократичної держави : А)Вибори ; Б)Робота в органах місцевого самоврядування ; В)Референдум ; Г)Діяльність у громадських організаціях? из категории Право вы найдете ответ для уровня учащихся 10 - 11 классов. Если полученный ответ не устраивает и нужно расшить круг поиска, используйте удобную поисковую систему сайта. Можно также ознакомиться с похожими вопросами и ответами других пользователей в этой же категории или создать новый вопрос. Возможно, вам будет полезной информация, оставленная пользователями в комментариях, где можно обсудить тему с помощью обратной связи.