Наведіть приклади набуття громадянства України за різними підставами?

Право | 5 - 9 классы

Наведіть приклади набуття громадянства України за різними підставами.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Mary321 12 янв. 2018 г., 9:04:55

За народженням

Унаслідок поновлення в громадянстві України

Унаслідок установлення опіки громадянином України

Шляхом прийняття до громадянства України

За територіальним походженням

Унаслідок усиновлення громадянином України.

Юлияяяяяяяяяяяяяйа 23 окт. 2018 г., 23:26:33 | 10 - 11 классы

Спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи?

Спосіб набуття громадянства за волевиявленням особи.

Лис69 20 июл. 2018 г., 8:48:12 | 5 - 9 классы

Участь в управлінні державою - це Наведіть приклади?

Участь в управлінні державою - це Наведіть приклади.

Sinelnikova77 13 янв. 2018 г., 7:28:50 | 5 - 9 классы

Наведіть приклади правил , якими ви керуєтесь у своєму житті?

Наведіть приклади правил , якими ви керуєтесь у своєму житті.

Rozagalechyan 20 янв. 2018 г., 5:37:24 | 5 - 9 классы

Наведіть приклади правових відносин?

Наведіть приклади правових відносин.

Allakovsharova 28 авг. 2018 г., 14:45:49 | 5 - 9 классы

Як можна набути громадянство України?

Як можна набути громадянство України?

Кубанкина28032001 30 янв. 2018 г., 15:51:28 | 5 - 9 классы

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ХОТЬ НА КАКИЕ - ТО ВОПРОСИ?

ПОМОГИТЕ ОТВЕТИТЬ ХОТЬ НА КАКИЕ - ТО ВОПРОСИ!

1. Дайте визначення поняттю «права людини».

2. Чи тотожні поняття «права» й «свободи»?

3. Які ви знаєте міжнародні документи з прав людини і прав дити - ни?

4. Чому права дитини виділені в окрему категорію прав?

5. Які органи і організації покликані захищати права і свободи лю - дини?

6. Дайте визначення поняття «громадянство».

7. Чим відрізняється юридичний статус громадянина, іноземця, особи без громадянства?

8. Які ви знаєте підстави набуття громадянства України?

9. Які існують підстави припинення громадянства України?

10. Назвіть основні права і свободи людини та громадянина.

11. Поясніть юридичний зміст конституційного права на освіту.

12. Опишіть конституційні обов’язки громадян України.

13. Наведіть приклади навчальних закладів, у яких можна здобути середню освіту.

14. Назвіть учасників навчально - виховного процесу.

15. Опишіть окремі права та обов’язки учнів.

16. Назвіть обов’язки батьків як учасників навчально - виховного процесу.

17. Поясніть поняття «демократія».

18. Розкажіть про форми участі громадян у житті демократичної держави.

19. Що означає термін «самоврядування»?

20. Наведіть приклади дитячих і громадських організацій в Україні.

21. Розкажіть про діяльність дитячої організації у вашій школі, місті чи селі.

22. Назвіть міжнародні організації, що опікуються станом прав людини.

23. Дайте визначення теміна "обов'язки людини" 24.

Назвіть форми народного волевиявлення за Конституцією України.

Sokol2000 15 авг. 2018 г., 18:13:20 | 5 - 9 классы

Наведіть 2 приклади правовідносин , які належать до різних галузей права?

Наведіть 2 приклади правовідносин , які належать до різних галузей права.

Dashyla20002 10 окт. 2018 г., 4:02:43 | 5 - 9 классы

Укажіть орган / посаду особу, що вирішує питання щодо набуття й припинення громадянства України а)Верховна рада України б)Призедент України в)Кабінет Міністрів України г)Міністерство закордоних справ?

Укажіть орган / посаду особу, що вирішує питання щодо набуття й припинення громадянства України а)Верховна рада України б)Призедент України в)Кабінет Міністрів України г)Міністерство закордоних справ.

Jekffmgfdfde 8 дек. 2018 г., 13:34:42 | 5 - 9 классы

Дайте визначення наведіть приклад конституційні обовязки це?

Дайте визначення наведіть приклад конституційні обовязки це.

ValeryLove27 18 дек. 2018 г., 23:33:22 | 5 - 9 классы

Наведіть приклади видів правопорушень : дисуиплінарне?

Наведіть приклади видів правопорушень : дисуиплінарне.

Вопрос Наведіть приклади набуття громадянства України за різними підставами?, расположенный на этой странице сайта, относится к категории Право и соответствует программе для 5 - 9 классов. Если ответ не удовлетворяет в полной мере, найдите с помощью автоматического поиска похожие вопросы, из этой же категории, или сформулируйте вопрос по-своему. Для этого ключевые фразы введите в строку поиска, нажав на кнопку, расположенную вверху страницы. Воспользуйтесь также подсказками посетителей, оставившими комментарии под вопросом.