Проаналізуйте статтю 40 Конеституції України ?

Право | 5 - 9 классы

Проаналізуйте статтю 40 Конеституції України .

Чи є це право важливим для вас.

Ответить на вопрос
Ответы (1)
Haker102 5 янв. 2018 г., 22:33:34

Суть цього конституційного права полягає в гарантованій державою

можливості кожного громадя - нина безпосередньо звертатися, направляти

індивідуальні і колективні письмові звернення до державних органів,

органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, під якими слід

розуміти також пропозиції про поліпшення їх діяльності або критику

недоліків у їхній роботі, що є важливим засобом ви - явлення і виправлення

порушень закону, допомоги щодо їх усунення і попередження.

У

зв'язку з розглядом вказаного права є необхідність підкреслити, що

положення ст.

40 Конституції стосується не тільки громадян України.

Тобто відповідним правом наділяються як іноземці, так і особи без

громадянства.

Причому ця стаття не передбачає ніякої можливості

обмеження встановленого права.

Підняття цього права на рівень

конституційного свідчить, що воно розглядається як дуже важливий

інструмент функціонування демократичного суспільства, внаслідок чого

відповідні обов'язки органів державної влади, органи» місцевого

самоврядування чи службових осіб посилюються.

Порядок розгляду

звернень, пропозицій, заяв і скарг громадян регламентується законом

України.

За встановленим порядком такі звернення мають розглядати ті

органи, до компетенції яких належать порушені в них питання.

Якщо заява

надійшла до органу чи службової особи, до відання яких не належить

розв'язання питання, порушеного в заяві, то вони мають направити її за

належністю, повідомивши про це зацікавлену особу.

В разі, коли таке

звернення відбулося на особистому прийомі, відповідна посадова особа

повинна дати необхідні роз'яснення.

За

законодавством України звернення мають розглядатися в строк до одного

місяця з дня надхо - дження, а ті, які не потребують додаткового вивчення і

перевірки, - негайно, в усякому разі не пізніше 15 діб.

У необхідних

випадках строки вирішення можуть бути продовжені керівником відповідного

органу, але не більше, як на місяць, при обов'язковому повідомленні про

це відповідної особи (осіб).

Порушення встановленого порядку

розгляду, бюрократичне ставлення, а також переслідування громадян у

зв'язку з поданням звернення або за вміщену в них критику тягнуть

відповідальність винних осіб відповідно до чинного законодавства.

На

жаль, існуючий міжнародний та європейський досвід ігнорування анонімних

звернень поки що не знайшов конституційного чи законодавчого

закріплення.

Karinapestova111 23 мар. 2018 г., 11:27:44 | 10 - 11 классы

Проаналізуйте статтю 62 Конституції України Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановл?

Проаналізуйте статтю 62 Конституції України Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвину - вальним вироком суду.

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.

А Який принцип закріплено у статті Конституції України?

Б Дайте визначення поняття «вина» В Який орган встановлює і доводить вину особи, яка обви - нувачується у вчиненні злочину?

Назвіть найближчий до вас такий орган (органи).

CEPbIQ 16 июл. 2018 г., 21:20:37 | 10 - 11 классы

Чи тотожні поняття право та мораль?

Чи тотожні поняття право та мораль?

Nikahistory008 13 июн. 2018 г., 13:18:41 | 5 - 9 классы

Проаналізуйте статтю 22 Конституції України При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод?

Проаналізуйте статтю 22 Конституції України При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

А Про які основні поняття йдеться?

Б Чи є вичерпним закріплений у Конституції України пере - лік прав і свобод людини і громадянина?

Поясніть В Наведіть приклад 3–4 - х конституційних прав і свобод лю - дини та громадянина, які, на вашу думку, є важливими для вас.

Відповідь аргументуйте.

Socks 1 янв. 2018 г., 18:16:33 | 5 - 9 классы

Уявіть, що в Конституції України містяться не права і обов'язки громадян, а тільки права?

Уявіть, що в Конституції України містяться не права і обов'язки громадян, а тільки права.

Спрогнозуйте можливі наслідки.

Bulat220503 17 июл. 2018 г., 14:15:39 | 5 - 9 классы

Статтi Конституцiї України, якi гарантують право громадян на здоров`я?

Статтi Конституцiї України, якi гарантують право громадян на здоров`я.

MsLanos 4 июн. 2018 г., 4:54:03 | 5 - 9 классы

До якого виду правовідносин за галуззю права належать зазначені в статтях 51 та 52 Конституції України відносини ?

До якого виду правовідносин за галуззю права належать зазначені в статтях 51 та 52 Конституції України відносини ?

Malika16062000 12 нояб. 2018 г., 4:12:27 | 5 - 9 классы

Проаналізуйте статтю 53 Конституції України?

Проаналізуйте статтю 53 Конституції України.

Очень надо!

Стаття 53 Кожен має право на освіту.

Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно - технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах ; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно - технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання.

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

А Яке право закріплює наведена стаття Конституції України?

Б Поясніть один із зазначених в статті принципів, на якому ґрунтується це право.

Kristinamarkova 22 окт. 2018 г., 23:02:12 | 5 - 9 классы

Чи буде дитина що народилася на території США, де в тривалому відрядженні пербувають батьки - громадяни України, громадянином України?

Чи буде дитина що народилася на території США, де в тривалому відрядженні пербувають батьки - громадяни України, громадянином України?

Danka83 13 мая 2018 г., 18:02:34 | 5 - 9 классы

Проаналізуйте статю 53 Конституції України а - про яке конституційне право йдеться б - який освітній рівень як обовязковий закріплено в статі в - поясніть один із зазначених у статі принципів на яких ?

Проаналізуйте статю 53 Конституції України а - про яке конституційне право йдеться б - який освітній рівень як обовязковий закріплено в статі в - поясніть один із зазначених у статі принципів на яких грунтується право.

Валентина49 3 апр. 2018 г., 20:51:51 | 5 - 9 классы

Правила відіграють важливу роль у суспільному житті оскільки ?

Правила відіграють важливу роль у суспільному житті оскільки .

Если вам необходимо получить ответ на вопрос Проаналізуйте статтю 40 Конеституції України ?, относящийся к уровню подготовки учащихся 5 - 9 классов, вы открыли нужную страницу. В категории Право вы также найдете ответы на похожие вопросы по интересующей теме, с помощью автоматического «умного» поиска. Если после ознакомления со всеми вариантами ответа у вас остались сомнения, или полученная информация не полностью освещает тематику, создайте свой вопрос с помощью кнопки, которая находится вверху страницы, или обсудите вопрос с посетителями этой страницы.